Навигационная цепочка

M_itä Biennaali

Vuoden 2023 M_itä? Nykytaiteen biennaalin taiteilijat 

 

Valitut taiteilijat ovat: Jaakko Autio, Baran Caginli, Irtikytketyn tilan tutkimusryhmä (Jaakko Ruuska, Kati Korosuo, Timo Jokitalo, Hanna Koikkalainen ja Pavel Rotts), August Joensalo, Nana & Felix, Katriina Rosavaara, Lebohang Tlali sekä Riitta Turunen & Outi Särkikoski. 

 

Joensuussa 13.5.–17.9.2023 järjestettävä kolmas M_itä? Nykytaiteen biennaali toimii alustana keskustelulle niin itäsuomalaisesta kulttuurista ja historiasta kuin myös sen monisävyisestä yhteiskuntapoliittisesta asemasta. Biennaalia varten järjestettiin keväällä 2022 avoin portfoliohaku ammattitaiteilijoille. Taiteilijoita pyydettiin ehdottamaan teoksia, jotka liittyivät myös laajemmin edellä mainittuihin teemoihin ja jotka pohtivat myös kysymyksiä siitä, mitä tai mikä itä oikeastaan on. 

Näyttelykokonaisuuteen valittiin hakijoiden joukosta kaiken kaikkiaan kahdeksan taiteilijaa tai taiteilijaryhmää. Biennaalin vuoden 2023 kutsuttuna pääkuraattorina yhdessä kuraattoriryhmän kanssa toimii Giovanna Esposito Yussif. 

 

”Olen erittäin iloinen ja nöyrä kolmannen M_itä? Biennaalin saamasta vastaanotosta ja sen herättämästä laajasta kiinnostuksesta. Saimme yli 200 hakemusta erilaisista taustoista tulevilta ja erilaisia työskentelytapoja edustavilta niin paikallisilta kuin kansainvälisiltäkin taiteilijoilta. Valintojen tekeminen oli vaikeaa niin monien vahvojen ja osuvien hakemusten joukosta. Valintaprosessi oli rikastuttava ja avasi silmiä myös sille, miten vahvoja ja sitoutuneita tekijöitä Itä-Suomen alueelta löytyy. 

Olen iloinen, että valinnat tehtiin kuraattoritiimin yksimielisellä päätöksellä. Biennaaliin valitut taiteilijat edustavat useita eri sukupolvia ja he nostavat työskentelyssään esille sekä alueen että tämänhetkisen yhteiskunnallisen keskustelun kannalta erityisen kiinnostavia kysymyksiä. Odotan innolla prosessin jatkamista ja aktiivisia keskusteluja taiteilijoiden ja kuraattorien kanssa valmistautuessani näyttelyn avautumiseen toukokuussa 2023.”

Biennaalin pääkuraattori Giovanna Esposito Yussif

 

M_itä? Nykytaiteen biennaali on Kuopion, Mikkelin ja Joensuun taidemuseoiden yhteisprojekti ja se on aiemmin ollut esillä Mikkelissä 2021 ja Kuopiossa 2019. Kuraattori Giovanna Esposito Yussifin lisäksi kuraattoriryhmässä ovat mukana myös intendentit Tarja Kekäläinen (Joensuu) ja Marja Louni (Kuopio) sekä amanuenssi Paula Hyvönen (Mikkeli). 

 

Yhteystiedot

taidemuseo@joensuu.fi
013 337 5388

Henkilöstön yhteystiedot